Regulament de participare Truck Tuning Art 2023
1. Introducere

1.1 „Competițiile de Regularitate” ce compun T.T.A. 2023, organizat de Asociația „Truck Tuning Art”, se desfășoară în etape. Pe durata fiecărui eveniment participanții trebuie să se supună Codului Rutier în vigoare și indicațiile organizatorului.

1.2 Evenimentele componente ale T.T.A. 2023 se organizează și se desfășoară în conformitate  cu stricta respectare a legislației rutiere în vigoare, legislația locală prevăzută de Primăria Municipiului Alba Iulia, precum și „Regulamentul Particular” al fiecărui eveniment al festivalului.

Prin înscrierea în competiție participanții acceptă prevederile prezentului „Regulament General” precum și a „Regulamentului Particular” al fiecărui eveniment din componența T.T.A. 2023, organizat de Asociația „Truck Tuning Art”.

1.3 Pe toată durata evenimentului sunt interzise cu desăvârșire cursele/întrecerile între mașini, sub orice formă, depășirea coloanei sau alte abateri disciplinare pe drumul public cât și în interiorul locației ( Cetatea Alba Carolina din Municipiul Alba Iulia, județ Alba). 

2. organizatori și evenimente

2.1 Organizatorul evenimentului este Asociația „Truck Tuning Art”, cu sediul în Alba Iulia pe strada Emil Racoviță numărul 5, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia.

2.2 Evenimentele componente ale T.T.A. 2023 sunt:

 1. BEST TRUCK OF THE SHOW – „Cel mai tare din Cetate” – va fi premiat camionul care va obține cel mai mare punctaj în urma jurizării la toate categoriile de concurs.
 2. BEST EXTERIOR – locul I, II, III – va fi premiat camionul cu cel mai mare punctaj acordat de juriu pentru exterior. Calitate accesoriilor, a asamblării acestora, vopsirea ( calitatea și spectaculozitatea vopselei ), linia generală a camionului. 
 3. BEST PAINT – locul I, II, III – va fi premiat camionul cu cea mai spectaculoasă și bine realizată pictură. Se va puncta calitatea execuției, tema aleasă, culorile folosite și expresivitatea acesteia.
 4. BEST INTERIOR – locul I, II, III – va fi premiat camionul cu cel mai spectaculos interior. Se vor puncta calitatea materialelor utilizate, a asamblării acestora și gradul de complexitate în realizarea proiectului.
 5. BEST SOUND – locul I, II, III – se va măsura cu un sonometru camionul cu cel puternic sistem audio. Vor fi punctate atât puterea precum și claritatea sunetului. Testele vor fi făcute pe aceași piesă, realizată într-un studio, care va atinge toate nivelurile de sunet.
 6. BEST EXHAUST SOUND – locul I, II, III – se va premia camionul cu cel mai bun sunet de evacuare măsurat de sonometru.
 7. BEST POWER – locul I, II, III – se va premia camionul cu cel mai bun timp realizat pe o distanță de 200 de metri liniari. Măsurătorilor vor fi efectuate cu ajutorul unui dispozitiv dyno, prin satelit.  Probele se vor efectua cu o semiremorcă încărcată la capacitatea de 24 de tone.
 8. BEST HOLLAND STYLE – locul I, II, III – se va premia camionul cu cel mai autentic stil „holland style”. Se vor puncta elementele clasice atât la interior cât și la exterior.
 9. BEST HORN – locul I, II, III – se va premia camionul cu cel mai puternic claxon. Măsurătorile se vor efectua cu un sonometru.
 10. BEST „OLD SCHOOL” – locul I, II, III – se vor premia camioanele cu an de fabricație maxim 2010 care respectă atât stilul „old school” precum și nivelul de întreținere a acestora și modificările aduse.
 11. PREMIU DE POPULARITATE – va fi premiat camionul cu cele mai multe voturi acordate de public. Se va putea vota cu ajutorul taloanelor de vor care vor fi distribuite de hostess pe toata perioada festivalului.

Precizări: un juriu format din șase persoane va puncta fiecare camion și fiecare secțiune. În componența juriului vor fi persoane cu experiență în tuning, tapițerie precum și vopsitorie. Membrii juriului nu vor putea participa la secțiunile de concurs. Se va puncta fiecare camion cu note cuprinse între 1 și 10.

3. vehicule admise

3.1 La festivalul T.T.A. 2023, organizat de Asociația „Truck Tuning Art” în perioada 4-6 august 2023, vor fi și sunt admise doar autovehicule care întrunesc aspecte de tuning interior, exterior și/sau modificări în ceea ce privește puterea motorului.

3.2 „Comisia Tehnică” specifică evenimentului organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, România, poate și își rezervă dreptul de a refuza participarea acelor camioane ce nu corespund din punct de vedere tehnic și/sau care prezintă modificări neconforme, de aspect ori de orice altă natură în raport cu specificul probei și/sau a festivalului.

4. echipaje

4.1 Echipajul participant la T.T.A. 2023 va fi format din două persoane, șofer și însoțitor, iar în limita capacității capului tractor impusă de cartea tehnică a vehiculului (C.I.V.) sunt admiși pasageri  cu stricta respectare a „Regulamentului Particular”.

4.2 Pe întreaga durata a fiecărui eveniment a festivalului organizat de Asociația „Truck Tuning Art” este permisă schimbarea posturilor între șofer și însoțitor cu condiția ca ambii să posede permis de conducere valabil pentru tipul de autovehicul înscris între participanții și expozanții festivalului.

4.3 Echipajul participant la T.T.A. 2023 se obligă să poarte fără excepție tricoul promoțional al evenimentului organizat de Asociația „Truck Tuning Art”. De asemenea este de acord să permită afișarea de bannere și/sau materiale publicitare pe autocamioanele participante, precum și să fie de acord cu utilizarea materialelor de tip audiografic, videografic și în mod public fără a solicita drepturi de oricare natură asupra lor.

4.4 Conducătorul auto, membru al oricărui echipaj, declară și își asumă pe propria răspundere ca a luat la cunoștință faptul că este absolut interzisă manipularea de oricare natură a oricărui autovehicul sub băuturilor alcoolic și/sau substanțelor cu caracter interzis, că este direct răspunzător pe acțiunile pe toata durata T.T.A. 2023, organizat de Asociația „Truck Tuning Art”, cu sediul în Alba Iulia.

5. înscriere

5.1 Înscrierea în cadrul T.T.A 2023, organizat de Asociația „Truck Tuning Art”, reprezintă fără excepție intenția exprimată de echipajul/echipajele participant/participante la eveniment a prezentului Regulament, a „Regulamentului Particular”, precum și a oricăror altor reguli solicitate și/sau impuse de către organizator.

5.2 Înscrierea, în sine, nu reprezintă dreptul garantat de a participa la evenimentul T.T.A. 2023, Asociația „Truck Tuning Art” își poate rezerva dreptul de a  refuza înscrierea oricărui participant și echipaj fără o motivație exprimată în prealabil.

5.3 Autovehiculele participante la festivalul T.T.A. 2023 pot face parte din următoarele categorii:  capete tractoare, ansamble formate din cap tractor și semiremorcă precum și autoutilitare.

5.4 Participanții la evenimentul organizat de Asociația „Truck Tuning Art”, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, sunt obligați fără excepție la următoarele, în caz contrar vor fi excluși din cadrul festivalului:

 • Inspecție Tehnică Periodică (I.T.P.).
 • Contract de Asigurare de Răspundere Civilă Auto (R.C.A.).
 • Rovinietă valabilă pentru vehicule istorice care nu au exceptare C.N.A.D.N.R.
 • Vestă și triunghi reflectorizant/e precum și trusă medicală.
 • Extinctor, în perioada de valabilitate, cu capacitate de 1 kilogram minim.
 • Minim doi saci menajeri.
6. roadbook

6.1 Echipajele înscrise la T.T.A. 2023 vor primi indicații exacte cu privire la traseul ce este imperios a fi urmat, datele calendaristice, precum și a locului de desfășurare a evenimentului organizat de Asociația „Truck Tuning Art”, cu sediul în Alba Iulia.

6.2 Pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului T.T.A. 2023 orice abatere de la traseul impus și indicat de către organizatorul Asociația „Truck Tuning Art”, fără aprobarea prealabilă a acestuia este exclusă. În caz contrar participantul/participanții, în cauză, vor fi excluși din cadrul festivalului.

6.3 Reprezentanții organizatorului Asociația „Truck Tuning Art” și cei care vor putea remite indicații referitoare la traseul de desfășurare vor putea fi identificați prin echipament specific cu însemnul „staff”, respectiv emblema Truck Tuning Art.

7. desfășurare

7.1 Evenimentele T.T.A. 2023, organizate de Asociația „Truck Tuning Art”, desfășurate pe drum public presupun stricta respectare a tuturor regulilor impuse de Codul Rutier aflat în vigoare. Orice abatere, sancționată de oricare instituție abilitată, duce la excluderea din cadrul festivalului.

7.2 Participanții sunt obligați să respecte cu strictețe și fără excepție indicațiile organizatorului Asociația „Truck Tuning Art” și membrilor staff-ului organizatoric cu privire la locurile de parcare în incinta Cetății Alba Carolina din Municipiul Alba Iulia, județ Alba, România.

7.3 Asociația „Truck Tuning Art” poate decide anularea/neutralizarea unei sau mai multor etape ori modificarea traseului inițial în cazuri fortuite, fără a se limita la fenomene naturale, drumuri blocate, accidente rutiere ori de altă natură, schimbarea semnalizării rutiere și erori de roadbook, etc.

8. sponsori și parteneri

8.1 Echipajele sunt obligate ca pe tot parcursul evenimentului T.T.A. 2023 să afișeze numerele de concurs, placheta oficială și însemnele sponsorilor/partenerilor în modul prescris și solicitat de către organizatorul Asociația „Truck Tuning Art”, cu sediul în Alba Iulia.

8.2 Afișarea reclamelor proprii este permisă participanților numai în situația în care acestea nu contravin cu interesele sponsorilor și/sau organizatorului evenimentului.

9. responsabilități

9.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea sub nici o formă și în nici un fel pentru eventuale daune sau accidente ce pot surveni pe durata „Truck Tuning Art”, la nici o locație a evenimentului.

9.2 Participarea la T.T.A. 2023 nu presupune și nici nu justifică abaterea de la regulile impuse de Codul Rutier, fiecare echipaj fiind direct răspunzător de acțiunile sale în conformitate cu legislația aflată în vigoare.

9.3 În situația în care organizatorul Asociația „Truck Tuning Art” este sancționat contravențional de către organe și/sau instituții publice, din vina unui participant ori unor participanți, acesta își rezervă dreptul de a se îndrepta prin căi legale pentru recuperare prejudiciului creat.

9.4 Nerespectarea de către oricare participant ori participanți a oricărei obligații prevăzute în prezentul Regulament duce la excluderea acestuia/acestora din cadrul T.T.A. 2023 și aplicarea unei sancțiuni pecuniare cu o valoare în cuantum de 500 de lei.

10. media

10.1 Pe durata fiecărui eveniment persoanele fizice și juridice pot realiza, cu permisiunea organizatorului Asociația „Truck Tuning Art”, materiale fotografice, videografice și/sau audio despre participanți și/sau autovehiculele participante la eveniment. Membrii echipajului sau alți participanți nu pot emite pretenții către organizator sau utilizatorii de drept ai înregistrărilor.

10.2 Prin înscrierea la festivalul T.T.A. 2023 participanții își exprimă în mod expres acordul pentru utilizarea imaginilor de pe parcursul evenimentului în apariții publice de pe rețelele de socializare, reclame ori materiale de altă natură fără a putea beneficia de drepturi de autor ori alte restricționări.

asociația „truck tuning art” sprijinĂ: